Mobiler.lt sutarties sąlygos

Šios sutarties sąlygos yra taikomos www.mobiler.lt sistemoje mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir iPod'ų pakartotiniam naudojimui bei jų pardavimui žemiau aprašytu būdu.
1. Pirkėjo duomenys
Pirkėjo veiklos pavadinimas yra "Redeem Nordics" OÜ, įmonės kodas 11956374. Įmonė vykdo prekybos veiklą naudodama yra "Redeem Nordics" OÜ pavadinimą interneto svetainėje www.mobiler.lt. "Redeem Nordics" OÜ, naudodama įvairius prekybos kanalus, superka ir kaupia mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius ir iPod'us.
Pripažindamas sutarties sąlygas Klientas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su sutarties sąlygomis bei interneto svetainėje " Mobiler.lt" esančia informacija.
2. Sąvokos
Klientu yra laikoma Šalis, kuri sudaro sutartį parduodant prekes įmonei "Redeem Nordics" OÜ, priima už prekes mokamą sumą ir laiko mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius bei iPod'us, kurie yra parduodami įmonei "Redeem Nordics" OÜ.
Pakartotinio naudojimo sutartimi laikoma sutartis, kurią užpildytą Klientas atsiunčia įmonei "Redeem Nordics" OÜ kartu su mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais arba iPod'ais. Pakartotinio naudojimo sutartis nustato Šalių teises ir pareigas, jei raštu nėra susitarta kitaip.
Pakartotinio naudojimo paketu yra laikoma Pakartotinio naudojimo sutartis ir siuntimo vokas su paminkštinimais.
Mobiliaisiais telefonais yra laikomi mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir iPod'ai.
3. Mobilieji telefonai
Už mobiliuosius telefonus klientams mokamos sumos dydis priklauso nuo mobiliojo telefono markės ir modelio bei telefono būklės. Pagal būklę mobilieji telefonai yra skirstomi į penkias kainos klases: veikiantis, sulūžęs, sudužęs ekranas, neįsijungiantis ir nepataisomas. Už veikiantį mobilųjį telefoną mokama interneto svetainėje "Mobiler.lt" nurodyta visa kaina, už sulūžusį mobilųjį telefoną 65% nuo visos kainos, už telefoną su sudužusiu ekranu 25% nuo visos kainos, už neįsijungiantį telefoną 10% nuo visos kainos, už nepataisomą/užblokuotą (iCloud Activation lock, Checkmendi, Google/Samsung Accounti, My Xperia Theft Protection arba mobiliojo ryšio operatoriaus juodajame sąraše esantį) 0%.
Veikiantis: visiškai sveikas, be fizinių pažeidimų ir tvarkingas mobilusis telefonas su akumuliatoriumi.
Sulūžęs::
 • Akumuliatoriaus nėra, bet įsijungia naudojant testinį akumuliatorių
 • Fizinis pažeidimas
 • Trūksta detalių
 • Sulūžę mygtukai ar jungikliai
 • Sudužusi kamera, sulūžusi klaviatūra, garsintuvas, mikrofonas ir pan.
 • Pažeistas SIM kortelės skaitytuvas arba įkroviklio lizdas.
 • Pažeista programinė įranga
Sudužęs ekranas:
 • Sudužęs displėjus/ekranas
 • Sudužęs jutiklinis ekranas
 • Ekranas su pridegusiais dažais
 • Baltas ekranas
Nepataisomas:
 • Sulūžusi motininė (PCB) plokštė, didelis fizinis pažeidimas (pvz., per pusę lūžęs telefonas)
Neįsijungiantis:
 • Nepradeda veikti
 • Ne visiškai įsijungia (telefonas nepasikrauna, įjungiant užgęsta)
 • Smarkiai pažeistas (visiškai nėra ekrano, įmontuotas akumuliatorius yra išbrinkęs)
Užblokuotas:
Paviršiniai pažeidimai (pvz., įbrėžimai) ir mobiliojo telefono susidėvėjimas neturi įtakos už mobiliuosius telefonus mokamai kainai. "Redeem Nordics" OÜ neatsako už jai pristatomo mobiliojo telefono arba jo priedų būklę.
"Redeem Nordics" OÜ taip pat priima mobiliųjų telefonų akumuliatorius, akumuliatorių įkroviklius bei kitus papildomus priedus, tačiau jie neturi įtakos už mobiliuosius telefonus mokamai sumai.
Už iš su parduodamais arba pakartotinai naudojamais telefonais susijusių trečiųjų sutarčių vykdymą atsako Klientas. Prieš siųsdamas mobilųjį telefoną įmonei "Redeem Nordics" OÜ, Klientas privalo nutraukti visas minėtas su mobiliuoju telefonu susijusias sutartis. Klientas atsako už mobiliajame telefone esančių duomenų ištrynimą prieš parduodant mobilųjį telefoną įmonei "Redeem Nordics" OÜ.
4. Pakartotinio naudojimo sutartis ir sandorio vykdymas
Jei Klientas nori parduoti arba siųsti savo mobiliuosius telefonus pakartotiniam naudojimui, Klientas privalo naudoti Pakartotinio naudojimo anketą ir siuntimo voką su paminkštinimu. Klientas turi įrašyti Pakartotinio naudojimo sutarties reikiamus duomenis ir grąžinti Pakartotinio naudojimo sutartį kartu su siunčiamais mobiliaisiais telefonais siuntimo voke su paminkštinimais įmonei "Redeem Nordics" OÜ.
Pakartotinio naudojimo sutartį privalo vykdyti abi Šalys po to, kai Klientas grąžino užpildytą Pakartotinio naudojimo sutartį, o "Redeem Nordics" OÜ atstovas priėmė Pakartotinio naudojimo sutartį bei sandorio objektais esančius mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju Pakartotinio naudojimo sutartis laikoma sudaryta.
Priimdama siuntą “Redeem Nordics" OÜ pirmiausia atidaro pakuotę, įvertina pakartotinio naudojimo mobiliųjų telefonų būklę ir sumoka būklę atitinkančią sumą, pervedant pinigus į Kliento Pakartotinio naudojimo sutartyje nurodytą banko sąskaitą sutartyje toliau aprašytu būdu. "Redeem Nordics" OÜ turi teisę dokumentuoti įvykius tinkamiausiu būdu.
“Redeem Nordics" OÜ turi teisę vienašališkai atsisakyti Pakartotinio naudojimo sutarties, jei siunta prieš atsitiktinio pažeidimo ar sunaikinimo rizikos perėjimą įmonei " Redeem Nordics" OÜ buvo pažeista arba jei Pakartotinio naudojimo sutartis yra užpildyta ne pagal instrukciją.
Klientas yra įvykdęs iš Pakartotinio naudojimo sutarties kylančią siuntos perdavimo pareigą po to, kai perduoda siuntą vežėjui. "Redeem Nordics" OÜ turi teisę į visą siuntos turinį, nepriklausomai nuo daiktų kiekio ir kokybės.
5. Kaina ir mokėjimo būdas
Po to, kai "Redeem Nordics" OÜ nustatė mobiliųjų telefonų markę, modelį ir būklę, apskaičiuojama pirkimo kaina, kurią "Redeem Nordics" OÜ sutinka mokėti už mobiliuosius telefonus. Pirkimo kaina už mobiliuosius telefonus priklauso nuo interneto svetainėje " Mobiiliringlus.ee" nurodytos sumos ir mobiliųjų telefonų būklės, aprašytos 3 punkte.
Mokėjimas vyksta pervedant pinigus į Kliento Pakartotinio naudojimo sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris privalo būti nurodytas Pakartotinio naudojimo sutartyje ir tai turi būti Estijos Respublikoje veikiančio banko Klientui priklausanti atsiskaitomoji sąskaita.
"Redeem Nordics" OÜ įsipareigoja sumokėti už mobiliuosius telefonus ne vėliau kaip per 48 valandas, skaičiuojant nuo mobiliųjų telefonų priėmimo momento. Mokėjimas reiškia tai, kad banko pervedimas arba mokėjimo pavedimas pereina iš "Redeem Nordics" OÜ Klientui. Mokėjimo patvirtinimui Klientui išsiunčiamas elektroninis laiškas, kuriame yra nurodyti mobiliųjų telefonų markė, modelis, būklė ir kaina.
"Redeem Nordics" OÜ įsipareigoja tinkamai apdoroti visus atsiųstus mobiliuosius telefonus ir tada, kai už mobilųjį telefoną Klientui nėra mokama dėl blogos mobiliojo telefono būklės ir pardavimo vertės nebuvimo. Tinkamai vykdant Pakartotinio naudojimo sutartį, "Redeem Nordics" OÜ siuntėjui mobiliųjų telefonų negrąžina.
6. Privatumo politika
Redeem turi rimtą požiūri į duomenų apsaugą ir darome viską, kas yra mūsų galioje, kad duomenis būtų naudojami saugiai. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie duomenis, kuriuos naudojame apie jus, kaip duomenys saugomi ir kaip duomenys ištrinami iš mūsų sistemos, paspauskite čia, norėdami susipažinti su mūsų Privatumo politika.
7. Piktnaudžiavimas ir piktnaudžiavimų užkirtimas
"Redeem Nordics" OÜ praneša apie visas įvykusias apgavystes, bandymus padaryti nusikalstamas veikas ir kitas neteisėtas veikas. Nusikaltimų ar kitų neteisėtų veikų atveju arba norėdama jiems užkirsti kelią, "Redeem Nordics" OÜ turi teisę registruoti duomenis atitinkamame registre. "Redeem Nordics" OÜ turi teisę pranešti policijai apie nusikaltimus, vogtų daiktų naudojimą ir apgavystes.
"Redeem Nordics" OÜ turi teisę pateikti policijai reikiamą informaciją apie sudarytus ir anuliuotus sandorius ir suteikti policijai priėjimą prie "Redeem Nordics" OÜ klientų registro.
Redeem Nordics OÜ
Westendintie 1, 02160 Espoo, Finland
The phone number is: +358 10 219 2833